Tyonohjaus.html
TyönohjausTyonohjaus.html
Kenelle.html
Kenelle?Kenelle.html

Yhteydenotto

Niilo_Lehtila.html
Niilo LehtiläNiilo_Lehtila.html

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, joka tähtää ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen. Se tukee asiakkaan psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisää hänen terveyttään ja valmiuksiaan ratkaista ongelmiaan itse.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin välinen tasavertainen yhteistyösuhde, jossa etsitään ratkaisuja elämän vaikeisiin tilanteisiin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti kunnioittaa asiakkaan omia toiveita, ideoita, tavoitteita ja arvomaailmaa. Ratkaisukeskeinen suuntaus sopii moniin pulmiin.

Lue lisää ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta www.ratkes.fi

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

mailto:niilo.lehtila@gmail.com?subject=email%20subject
http://www.ratkes.fi

Puh. 040 7262638 | niilo.lehtila(at)gmail.com
Vastaanotto: Poliklinikka Integrum, Kerttulinkatu 15 E 45, 20500 Turku

Psykoterapia
TyönohjausTyonohjaus.html
Niilo LehtiläNiilo_Lehtila.html
Kenelle?Kenelle.html